Semsey és Társa Betéti Társaság
Somogy megye - Balatonboglár
Dózsa György utca 93./B.
Szakértői oldal

Intézményünk 1996. évben kezdte meg felnőttképzési tevékenységét, mint nyelviskola. Az akkori jogszabályi rendelkezések értelmében minden felnőttképzésben működő intézmény egy OSAP bejelentéssel (OSAP számmal) kellett, hogy rendelkezzen, és ennek az OSAP-nak a rendszerében rendszeres statisztikai és egyéb adatokat kellett csak szolgáltatnia.

Az intézményi engedélyt bizonyos időközönként meg kellett újítani, ami egy további adatszolgáltatási kötelezettséget is jelentett minden felnőttképző intézmény részére. Ellenben ekkor még nem voltak olyan szigorú felnőttképzési szabályok, amelyek a munkánkat hátráltatták volna, illetve teljes egészében a minőségi oktatásra és a képzéseinken résztvevők igényeinek teljes kielégítésére tudtuk időnket fordítani.

Ennek ellenére kötöttünk szerződést a képzésbe belépő résztvevőkkel, de nem volt kötelező jelenléti ív, de vezettünk a résztvevőinkről óralátogatási bejegyzéseket. Egyszerű képző is jelentkezhetett a munkaügyi hivatalba bejelentkező munkanélküliek képzésére, mindösszesen 15.000.- Ft összeg és február elejéig egy 8-12 oldalas pályázat benyújtása volt az egyetlen feltétele annak, hogy munkanélkülieket képezzünk. Így tudtunk bejutni képzőként a munkaügyi hivatal által finanszírozott képzésekre.

Majd jött 2001. évben a 2001. évi CI. törvény, ami egy kicsit „ráncba” szedte a felnőttképzési szabályokat, később a rendeletek, melyek akkreditációra serkentették az intézményeket. Ezek a jogszabályok – véleményem szerint – leginkább azért voltak indokoltak, mert egyre többen láttak kihasználható lehetőséget a felnőttképzési ágazatban és egyre kevesebben tartották be a megfelelő játékszabályokat (képzőkről beszélünk).

Ahogy időben haladtunk előre, egyre több, és szigorúbb szabályozás került megfogalmazásra, és egyre több „garázs” képző nyitotta meg „kapuit”!

Mindez természetesen már a múlté, és 2014. évben teljesen új szabályozási renddel, szabályozási rendszerrel kell egy felnőttképzőnek rendelkeznie ahhoz, hogy működését fenntarthassa és a hatályos jogi szabályoknak, előírásoknak megfeleljen.

A felnőttképzéshez kapcsolódó szabályok közül, a teljesség igénye nélkül felsorolunk néhányat, hogy Önök is áttekinthessék azokat.

Felnőttképzés jelenleg hatályos és legfontosabb jogszabályai:

-  56/2013. (XII. 4.) NGM rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezési eljárása során fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről, befizetésének és felhasználásának szabályairól, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzése során kiszabott bírság befizetésének rendjéről

-  58/2013. (XII. 13.) NGM rendelet a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól

-  59/2013. (XII. 13.) NGM rendelet a felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról

-  2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről1

-  393/2013. (XI. 12.) Korm. rendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról

Ön tudta?
-  amennyiben nem kíván minősítést szerezni, úgy piaci alapon tovább képezhet
-  a piaci alapú képzések végzése sokkal egyszerűbb, mint azt gondolná
-  számos előnnyel és megannyi hátránnyal jár, amennyiben Ön nem kíván a
   minősítési rendszerben részt venni

Amennyiben nem minősített képzőként szeretne működni:
o   számláját ÁFA-san tudja csak a résztvevői felé kiállítani
o   nem használhatja a „felnőttképzési intézmény” elnevezést
o   nem adhat ki TANÚSÍTVÁNYT, mert az az államilag elismert
    (minősített) képzéseket illet)

o   meg kell felelnie a polgári jog általános szabályainak, ami a szerződéskötési, és
     a fogyasztóvédelmi előírások maradéktalan betartásával jár

o   nem szükséges semmilyen különösebb minőségirányítási dokumentumvezetésre,
    kizárólag abban az esetben, ha Önnek ez a fajta adatrögzítés (visszakereshetőség)
    a jövőben fontos lehet


o   egyetlen kitétel, amely az Fktv. hatálya alávonja a munkát, az az OSAP bejelentés határidőn belül történő teljesítése (hogy az adatokat, melyek ide elengedhetetlenül szükségesek, az intézmény honnan szerzi be, az az intézményre van bízva)

Amennyiben minősített képzőként szeretne működni:
o  a fentebb felsorolt jogszabályok valamennyi vonatkozó cikkszabályának kell megfelelnie

Önnek van már finy regisztrációja?
-    tisztában van azzal, hogy mire kell/kellhet a regisztráció?
-    kell-e Önnek finy rendszer regisztráció? ha igen, akkor miért, mikor és
     hogyan kell ezt elvégeznie?
-    tudja milyen adatokat kell a finy-en keresztül kezelnie (ha ugyan szükséges)?


MK nyilvántartási szám: 14-0095-05
Adószám: 25219896-1-14
Cg. 14-06-300028

Az oldal tartalmából:

Felnőttképzés jelenleg hatályos és legfontosabb jogszabályai

Minősítéssel és minősítés nélkül működik?

Mi a finy-regisztráció